RADIONICE

Posjeta Ugljeviku i 3. radionica za učenike

U okviru projekta Festival obnovljivih izvora energije srednjih skola BiH 2016. odrzana je treca Radionica za ucenike i nastavnike.

U sklopu radionice ucenici i nastavnici, ucesnici projekta posjetili su solarnu elektranu u krugu TE Ugljevik, a u srednjoj skoli u Ugljeviku je nastavljen rad kroz prigodnu prezentaciju prof. Busevac Edin na temu-Izrada prakticnih radova iz obnovljivih izvora energije.

Radionica je odrzana 13.10.2016.godine od 11:00 do 13:30 sati u Ugljeviku.
Sjedeca 4. po redu radionica je u Brckom 27.10.2016.godine..Fotogtafije sa radionice mozete vidjeti