Novosti i događaji 

Orjentacioni pregled aktivnosti za maturante

2015-05-23 00:00:00

Orjentacioni pregled aktivnosti za maturante


Orjentacioni pregled aktivnosti za maturante

Junski rok 2015

2015-05-21 00:00:00

JUMS Elektrotehnička škola obilježila „Dan škole“

2015-05-10 00:00:00

Dana 08.05.2015.godine u prostorijama JUMS Elektrotehničke škole obilježen je Dan škole. Uz bogat kulturno - umjetnički program, prisutnima su se predstavile sekcije ove škole. Naša škola je počela sa radom 1. septembra davne 1970. godine sa 792 upisana učenika. Cilj osnivanja škole bilo je objedinjavanje obrazovanjaza sva zanimanja elektrotehničke struke u jednom školskom centru. Do 1970. godine učenici ove struke su se u Tuzli obrazovali u okviru dvije škole mješovitog tipa. Od formiranja škole do danas bilo je više reformi školstva sa kojima su mijenjani nastavni planovi i programi, kao i nazivi zanimanja za koja su se učenici obrazovali i odgajali.Zadnjih godina Škola je uključena u nekoliko značajnih projekata. Jedan od njih je izrada i usvajanje novih nastavnih planova i programa koji su "Orjentirani ka djelovanju" odnosno pokušavaju da prate aktuelne trendove u nauci, tehnici i tehnologiji. Uz pomoće organizacije GTZ (Nemačka organizacija za tehničku saradnju) Škola uspješno realizuje taj projekat.

Tokom 45 godine svoga postojanja ova Škola je stekla veliki ugled. Iz naše škole izlaze vrlo kvalitetni stručnjaci za određena zvanja. U 44 generacija maturanata, koje su izvedene, obrazovanje je završilo preko 10000 učenika. Veliki broj njih nastavilo je dalje obrazovanje na višim školama i fakultetima i to u raznim oblastima stičući različita zvanja. Dvadesetak bivših đaka škole sada su i sami uključeni u nastavni proces kao profesori.

Ja građanin

2015-05-03 00:00:00

Elektrotehnička kao prvoplasirana škola na općinskom takmičenju iz Pojekt Građanin/Ja Građanin, ostvarila je zapažene rezultate i na kantonalnom takmičenju.
Naime 28. i 29. Marta 2015 godine, u Osnovnoj školi Brijesnica , u Velikoj Brijesnici, održalo se kantonalno takmičenje iz istoimenog projekta.
Naša škola pored nekoliko Gimnazija sa podrušja Tuzlanskog kantona, osvojila je II mjesto na ovom takmičenju. Poblem koji su oni istraživali, bazirao se na VRŠNJAČKO NASILJE U SREDNJIM ŠKOLAMA TUZLANSKOG KANTONA. Problem koji je veoma izražen kako na našem kantonu, tako i na teritoriju cijele Bosne i Hercegovine, učenici Elektrotehničke škole su prikazali kao jedan od gorućih problema u BiH te predložili mjere Javne politike koja bi smanjila i dovela ovaj vid nasilja na minimum.
Čestitamo cjelokupnom timu na borbenosti, trudu i zalaganju za ovaj projekat te se nadamo da će se mjera koju su predložili, usvojiti te da će se stopa Vršnjačkog nasilja zaista smanjiti na našem kantonu ali i u cijeloj državi.

OBAVJESTENJE ZA VANREDNE KANDIDATE

2015-04-29 00:00:00

Obavjestavamo Vas da ispite za junski ispitni rok skolske 2014/2015.godine (dopunske ispite, razredne ispite, Maturski i Zavrsni ispit) mozete prijaviti od 04.maja 2015.godine do 08.maja 2015.godine u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

Molimo kandidate koji zele prijaviti i polagati navedene ispite u junskom roku da se pridrzavaju navedenog termina kako bi se blagovremeno mogao organizovati ispitni rok.

Uprava skole