Novosti i događaji 

Konkurs za upis vanrednih polaznika

23-10-2014

Konkurs za upis vanrednih polaznika u školskoj 2014/15


Konkurs za upis vanrednih polaznika u školskoj 2014/15

Electronics Workbench

12-10-2009

Electronics Workbench je softverski paket pomoću kojeg izvršavamo simulaciju mnogih električnih kola i šema. Ima jako veliku primjenu što u amaterskim tako i u profesionalnim svrhama. Zbog jednostavnosti svog menija sa lakoćom ga koriste i osobe koje su slabije upućene u funkcionisanje tog programa koji se takođe koristi u obrazovne svrhe. To je jedna od prednosti koje ovaj program sadrži.

Čitav dokument možete preuzeti OVDE

34. HRVATSKI SALON INOVACIJA SA MEÐUNARODNIM

12-07-2009

34. HRVATSKI SALON INOVACIJA SA MEđUNARODNIM DJELOVANJEM

Dana 20.10.2009.godine od strane Udruženja inovatora Tuzlanskog kantona naša škola je pozvana da učestvuje na 34.Inova međunarodnom salonu inovacija u Zagrebu. U srijedu 11.11.2009.god. učenik Šabić Nermin i profesori mentori Halilčević Hasan i Mandzukić Asmir su krenuli u Zagreb na Međunarodni salon inovacija INOVA 2009.

George Simon Ohm

12-07-2009

Njemaèki fizicar Georg Simon Ohm nekoliko godina kasnije naišao je na jednu drugu važnu vezu, i to da je struja kroz jednu metalnu žicu srazmjerna postavljenom naponu kao i obrnuto srazmjerna unutrašnjem otporu žice. Ova spomenuta relacija publicirana je 1826. godine i od tada ostaje poznata kao "Omov Zakon".

Telegraf

12-07-2009

Koncept telegrafije, transmisije koordiniranih električnih impulsa preko para žica pronađeno je ranije u studiji o elektricitetu. Istovremeno je i ruski naučnik P.L. Šiling (1786-1837) konstruisao 1832. godine elektromagnetni telegraf. U stvari to je bilo u jednom novinskom broju o upotrebi statičkog elektriciteta u ovu svrhu. Ipak praktična telegrafija se razvija neočekivano brzo izvođenjem elektromagnetnog mjerenja Semjuela Morza u 1837 godini

Nikola Tesla

12-06-2009

Izumitelj, pronalazač, koji je stvarno uveo svijet u 20-ti vijek, veoma čudno ali stvarno je manje poznat, i ne samo to, vec postoji veliki broj svijeta koji nikad nije ni čuo za njega. Niti to da je GENIJE STOLJEĆA, Nikola Tesla (1856-1943) mnogo bolje, nego Edison, upotpunio sliku pravog izumitelja sa iznad toga mnogo većim znanstvenim intelektualnim i intuitivnim znanjem.

Njegovi su i principi po kojima radi daljinski upravljač našeg televizora, visokofrekventna lampa i više od dvije stotine drugih patenata. Radove ovoga giganta znanosti, medjutim, najcešce su prisvajali drugi. Život i djelo ovoga pokradenog i pomalo cak i kod nas zaboravljenog genija protekao je u istraživackom radu, cestitosti, a završio u siromaštvu i samoci.

James Watt

12-06-2009

"Watt, James (1736-1819)

Škotski strucnjak, majstor za izradu alata. Od 1757 bavio se izradom instrumenata u Glasgowu, cime je bio povezan sa eksperimentima sa parom koje je izvodio Joseph Black. Tako je 1769 dobio patent za konstrukciju parne mašine sa jednim kondenzatorom. Prakticno njegov uspjeh dolazi tek 1775 god. kada je stupio u partnerstvo sa Matthew Boulton (1728-1809) i preselio se da živi u Birminghamu da bi u Bultonovim tvornicama dalje razvijao njegove mašine. Sa pronalascima kao što je usisnik sa duplim radom, mehanizmi za pokrete gore i dole usisnika prepravio u rotirajuce (gdje je omogucena primjena rotirajuceg tocka) i jedan od Wattovih najvecih uspjeha je (automatski mehanizam za regulaciju okretaja na jednoj strani i konstantno držanje pri promjenjivom opterecenju) iz ovoga je nastala moderna parna mašina koja je zadobila veliki komercijalni uspjeh i veoma važan pronalazak za dalji napredak u industrijskoj revoluciji.<

Thomas Alva Edison

12-06-2009

"Sjetimo se da je italijan Pixli već prije konstruisao upotrebljivi dinamo. Indukcija je također već bila poznata zahvaljujući Michaelu Faradayu i Edisonovom zemljaku Jozeph Henry, koji je i sam eksperimentisao na polju indukcije. Elektro magnetizam je također već bio poznat, ""Kulonov Zakon"" i ""Ohmov Zakon"" isto tako. Na kraju da spomenemo da je bio poznat i Vatstonov most zahvaljujući Britancu Charles Wheatstone, isti je poznat i po tome što je već napravio prekidač sa preklopnim dijelom, koji je kasnije usavršio Samuel Morse i napravio više kontaktni relej. Humphrey Davy je skoro pola vijeka prije dokazao da je moguće napraviti električno svjetlo. Heinrich Hertz je uspio da emituje bezične signale preko svoje radionice. Znači da je novim izumiteljima, Edisonu i Marconiju, preostalo samo da se posluže već otkrivenim izumima, njih usavrše i komercijaliziraju kao svoje što su na kraju krajeva i učinili.<

Albert Ajnštajn (Albert Einstein)

12-06-2009

"Ajnstajn Albert ( Albert Einstein (1879-1955)

Njemacko-americki naucnik, profesor na univerzitetu u Cirihu (Zürich 1909-1911), u Pragu (Praha 1911-1912) u Berlinu (1914- 1933). Godine 1920-te postao je posebni frofesor na univerzitetu u Lajdenu (Leiden-NL), oficijelno sve do 1946. Nakon krace posjete Belgiji i Engleskoj 1933 god. naselio se u Sjedinjenim Americkim Drzavama, gdje je postao profesor u teoretskoj fizici na institutu za progresivne studije (Advanced Study) u Princetonu. Profesor Albert Ajnstajn kao naucnik postao je poznat narocito preko njegove posebne i opste teorije o relativitetu, koja je inace formirala bazu za sve moderne teorije o evoluciji svijeta i univerzuma. Njegova poznata formula E=mc2 ustvari je jedan relativni pojam po kojem su masa i energija u suštini ekvivalentne velicine; one su na osnovu ove formule naspram srazmjerne.
Jedna od mnogih Ajnštajnovih izreka: ""Da sam znao da Njemcima nikad neće uspjeti da naprave atomsku bombu, nebi ni prstom mrdnuo."" Albert Einstein

NPP za elektrotehniku

23-10-2014

NPP za srednje stručno obrazovanje iz oblasti elektrotehnike

Stručna zvanje (IV stepen)

Planovi i programi za stručno zvanje "Tehničar računarstva" Tehnicar_racunarstva.pdf
Planovi i programi za stručno zvanje "Tehničar elektronike" Tehnicar_elektronike.pdf
Planovi i programi za stručno zvanje "Tehničar energetike" Tehnicar_elektroenergetike.pdf
Planovi i programi za stručno zvanje "Tehničar mehatronike" Tehnicar_mehatronike.pdf

Zanimanja (III stepen)

Planovi i programi za zanimanje "Autoelektričar" Autoelektricar.pdf
Planovi i programi za zanimanje "Elektroničar telekomunikacija" Elektronicar_telekomunikacija.pdf
Planovi i programi za stručno zvanje "Elektroničar mehaničar" elektronicar_mehanicar.pdf

Opšteobrazovni

Opšteobrazovni predmeti NPiP za elektrotehniku- opsteobrazovni dio.pdf


Ciljevi nastave orjentirane ka djelovanju

12-07-2009

Cilj je biti sposoban da intelektualno regulišeš svoje sopstvene djelatnosti. umni i ru?ni rad su pri tome nerazdvojivi momenti nastave.

Potrebno je dakle:

1. Uskladiti nastavne sadržaje (NPP) sa potrebama tržišta rada

2. Metodologiju kojom se nastava obavlja reformisati tako da obezbijedi da u?enici steknu

a) stru?ne kompetencije b) socijalne kompetencije c) li?ne kompetencije

Odnosno preciznije potrebna je:

• Zamjena stru?ne sistematike kao principa strukturiranja odnosno stru?ne teorije kao referentnog sistema za dobijanje nastavnih

Nastava orjentisana ka djelovanju

12-05-2009

Definicija didakti?kih pojmova
Radni zadatak iz struke:
Kompleksni radni zadaci u struci, radne oblasti koje su tipi?ne za dato zanimanje. Sadrže stru?ne djelatnosti, kao što su: održavanje, dijagnoza, popravak i usluge servisa.

Polje u?enja:
Didakti?ki reflektovane kvalifikacije i kompetencije, koje u?enik/u?enica treba da stekne na kraju obrazovanja kako bi mogao provesti radni zadatak.

Kvalifikacije:
Opisuju uspjeh u?enja u odnosu na korisnost u stru?nim i društvenim situacijama. (npr. rukovanje mjernim instrumentima, popunjavanje formulara, it